fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO TAISYKLĖS

Printaprint tinklapis

Svetainė „printaprint.lt“ ir jos savininkai UAB „Printaprint“ laikosi aktyvaus požiūrio į vartotojų privatumą ir užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių apsaugoti savo vartotojų privatumą per visą jų lankymosi patirtį ir laikytis visų LR įstatymų bei vartotojų privatumo reikalavimų.

Printaprint socialinė medija ir rinkodaros kanalai

Išvardytų socialinės žiniasklaidos ir rinkodaros kanalų administratoriai imasi aktyvaus požiūrio į vartotojų privatumą ir užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių apsaugoti vartotojų privatumą per visą jų lankymosi patirtį ir laikytis visų LR įstatymų bei vartotojų privatumo reikalavimų.

https://www.facebook.com/printaprintlt/

https://www.instagram.com/printaprintlt/

https://www.linkedin.com/company/printaprint

https://twitter.com/printaprint

https://www.youtube.com/channel/UCU9U8mfL2IpiJYqEalIEsVA

  1. Įvadas

1.1 Mes esame įsipareigoję saugoti savo svetainės ir socialinės žiniasklaidos kanalų vartotojų bei  renginiuose teikiamų paslaugų ir jo dalyvių privatumą; šioje politikoje paaiškiname, kaip elgsimės su jūsų asmenine informacija.

  1. Asmeninių duomenų rinkimas

2.1 Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti tokią asmeninę informaciją:

  1. a) informacija apie jūsų kompiuterį, apie jūsų apsilankymus ir naudojimąsi svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapio peržiūras ir svetainės naršymo kelius
  2. c) Informacija, esanti bet kurioje komunikacijoje, kurią jūs siunčiate mums arba siunčiate per mūsų svetainę ar socialines medijas, įskaitant komunikacijos turinį ir metaduomenis, susijusius su komunikacija

(d) bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią nusprendėte atsiųsti mums.

2.2 Prieš atskleisdami mums kito asmens asmeninę informaciją, turite gauti to asmens sutikimą atskleisti ir tvarkyti tą asmeninę informaciją pagal šią politiką.

2.3 Jei esate jaunesnis nei 18 metų, prieš pateikdami mums asmeninę informaciją, turite turėti savo tėvų ar globėjų leidimą. Jei esate jaunesnis nei 18 metų ir neturite šio sutikimo, nepateikite mums asmeninės informacijos.

2.4. Atsižvelgiant į tai, kad renginiuose paslaugos yra teikiamos, t.y. Šalių numatytu būdu atrinktų nuotraukų spausdinimas iš Instagram socialinio profilio ar su fotobūdele, yra atliekamas Užsakovo užsakymu ir interesais,  UAB „Printaprint“ savo ruožtu atlieka tik nuotraukų spausdinimą, dėl to nuotraukos  UAB „Printaprint“ sistemoje yra saugomos tik tiek, kiek tai yra būtina numatytai paslaugai suteikti, kuri yra suderinama ir numatoma sutartimi, t.y. ne ilgiau kaip iki atitinkamo renginio pabaigos. Renginiui pasibaigus Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant nuotraukas  bei kitus paslaugos teikimo metu surinktus renginio lankytojų asmens duomenis ištrinti;

  1. Asmeninės informacijos naudojimas

3.1 Asmeninė informacija, pateikta mums per internetinę svetainę ar socialinius kanalus, bus naudojama šioje politikoje arba atitinkamuose svetainės puslapiuose nurodytais tikslais.

3.2 Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją:

a) Suteikdami Jums informaciją, produktus ar paslaugas, kurių iš mūsų pageidaujate. Taip pat siųsti jums informacinius naujienlaiškius ir rinkodaros pranešimus el. paštu, jei su tuo konkrečiai sutikote. Bet kuriuo metu galite mus informuoti, jei nebenorite gauti šių pranešimų.

b) Norėdami įvykdyti įsipareigojimus Jums.

c) Norėdami leisti Jums dalyvauti interaktyviose mūsų paslaugose, jei to norite.

d) Administruoti mūsų svetainę ir verslą

e) Spręsti klausimus ar skundus, kuriuos pateikiate jūs ar apie jus, kurie yra susiję su svetaine ar socialiniais kanalais

f) Saugoti svetainę ir užkirsti kelią sukčiavimui

3.3 UAB „Printaprint“ be jūsų aiškaus sutikimo, nepateiksime jūsų asmeninės informacijos jokioms trečiosioms šalims jų ar bet kurios kitos trečiosios šalies tiesioginės rinkodaros tikslams.

  1. Asmeninės informacijos atskleidimas

4.1 Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bet kuriam savo darbuotojui, profesionaliems konsultantams ar tiekėjams, kiek tai pagrįstai būtina šios politikos tikslams pasiekti.

4.2 Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:

a) tiek, kiek reikalaujama pagal įstatymus;

b) susijusią informaciją su bet kuria vykstančia ar būsima teismo procedūra;

c) siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti mūsų teises, įskaitant informacijos teikimą kitiems sukčiavimo prevencijos tikslais

4.3 Mes neteiksime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus.

      5. Asmeninės informacijos saugojimas

5.1 Mes saugome jūsų asmeninę informaciją laikydamiesi mūsų įmonės saugojimo politikos. Mes saugome informaciją tik tiek laiko, kiek būtina.

5.2 Asmeninė informacija, kurią naudojame bet kokiam tikslui ar tikslams, nebus saugoma ilgiau, nei būtina tam tikslui ar tiems tikslams.

5.3 Nepaisant kitų šio 6 skyriaus nuostatų, mes saugosime dokumentus (įskaitant elektroninius dokumentus), kuriuose yra asmens duomenų:

a) tiek, kiek reikalaujama pagal įstatymus;

b) jei manome, kad dokumentai gali būti svarbūs vykstantiems ar numatomiems teismo procesams;

c) siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti mūsų teisines teises, įskaitant informacijos teikimą kitiems, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti kredito riziką.

5.4 Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, vykdydami teisinius ar norminius įsipareigojimus, spręsdami ginčus, užkirsdami kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui ar vykdydami mūsų taisykles ir sąlygas, galime laikyti jūsų asmeninę informaciją, kai baigsime teikti jums paslaugas arba ne  ilgiau nei mūsų bendra duomenų saugojimo politika.

  1. Asmeninės informacijos saugumas

6.1 Mes imsimės pagrįstų techninių ir organizacinių atsargumo priemonių, kad išvengtume jūsų asmeninės informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

6.2 Visą jūsų pateiktą asmeninę informaciją saugosime saugiuose slaptažodžiais apsaugotuose serveriuose.

6.3. Asmenys supranta, kad informacijos perdavimas internetu yra savaime nesaugus ir negalime garantuoti internetu siunčiamų duomenų saugumo.

6.4. Renginių ir užsakymų metu, jeigu Užsakovas pageidauja, kad jam būtų perduotos  UAB „Printaprint“ atrinktos atitinkamo renginio nuotraukos ir/ar kiti renginio lankytojų asmens duomenys, Užsakovas tokį pageidavimą turi išreikšti iki atitinkamo renginio pabaigos raštiškai arba el. paštu. Tokiu atveju Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad jam perduotos nuotraukos ir/arba kiti asmens duomenys bus naudojami nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir prisiima bet kokią atsakomybę už asmens duomenų naudojimo (tvarkymo) reikalavimų pažeidimus;

  1. Pakeitimai

7.1 Mes galime retkarčiais atnaujinti šią politiką, paskelbdami naują versiją mūsų svetainėje.

7.2 Turėtumėte retkarčiais patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais šios politikos pakeitimais

  1. Jūsų teisės

8.1 Jūs galite nurodyti mums pateikti bet kokią asmeninę informaciją, kurią turime apie jus;

8.3 Jūs galite bet kuriuo metu nurodyti mums netvarkyti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais.

  1.  Užsakovų pareigos:

9.1. Renginių ir užsakymų metu Užsakovai įsipareigoja informuoti renginių lankytojus apie tai, kad renginio metu jie gali būti fotografuojami ir jų nuotraukos gali būti transliuojamos renginio vietoje, specialiai tam pritaikytoje įrangoje, taip pat informuoti apie bet kokių kitų asmens duomenų tvarkymą sutartiniu susitarimu. Užsakovai prisiima pilną atsakomybę už prisiima bet kokią atsakomybę už asmens duomenų naudojimo (tvarkymo) reikalavimų pažeidimus.

9.2. Už visas renginių metu įmonės „Printaprint“ atspausdintas nuotraukas, kurių neatsiėmė renginio lankytojai, Užsakovai prisiima visišką atsakomybę už teisėtą šių nuotraukų tolesnį naudojimą, saugojimą ir pan. Užsakovai įsipareigoja visas įmonės Printaprint atspausdintas nuotraukas saugoti ir naudoti tik laikantis visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Naudodamiesi arba užsiprenumeruodami mūsų svetainę ar socialinės žiniasklaidos kanalus jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų ir mūsų privatumo politikos. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, nesinaudokite šia svetaine.

NUOSAVYBĖ

„Printaprint.lt“, įskaitant prekės ženklus, logotipus, dizainą, tekstą ir grafiką, priklauso įmonei ,,Printaprint“. Mes retkarčiais galime įtraukti trečiųjų šalių autorių teisių medžiagą ir prekių ženklus, kurie lieka nuosavybe jų savininkams. Jokia informacija šiose naudojimo sąlygose neturi būti suprantama kaip suteikianti licenciją ar teisę naudoti bet kokius „Printaprint“ ar bet kurios trečiosios šalies prekių ženklus.

JŪSŲ INDĖLIS

Pateikdami mums bet kokią medžiagą (įskaitant savo nuotraukas, vaizdo klipus ar istorijas), jūs sutinkate suteikti „Printaprint“ neterminuotą, nemokamą licenciją naudoti jūsų indėlį visose laikmenose. Tai apima teisę kopijuoti, redaguoti, publikuoti ir naudotis visomis kitomis autorių teisių ir viešumo teisėmis į medžiagą. Jei nenorite suteikti šių teisių, neatskleiskite savo duomenų mums. Jūs garantuojate, kad jūsų pateikta medžiaga yra originali ir kad jūs turite teisę suteikti aukščiau nurodytą licenciją. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į medžiagą aukščiau nurodytais tikslais

 

Kada susitinkame Jūsų renginyje?

Užpildykite užklausą ir mes susisieksime su Jumis bei pasiūlysime Jūsų renginiui ar reklaminei kampanijai tinkamiausią sprendimą.

Gauti pasiūlymą
printaprint +370 670 38748